FØDEVARE- OG FORBRUGERSIKKERHED

Jensens Foods A/S er certificeret i henhold til FSSC 22000

FSSC er en international anerkendt fødevaresikkerhedsstandard, (Food Safety System Certification), der har til formål at sikre høj kvalitet og fødevaresikkerhed i virksomheden.

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed.

Vi arbejder blandt andet med begreberne Food fraud og Food defence. Her vurdere vi truslerne for vores virksomhed og vore produkter. Kan nogle finde på at ramme og skadegøre mange på en gang igennem vores produkter? Vi vurdere også vores sårbarhed, vil nogle kunne få en økonomisk gevinst ved at forbytte vores produkter og dermed gøre dem uægte.

FSSC 22000 er en overbygning til det lovbestemte Egenkontrolprogram.

Hvad betyder denne certificering for dig som forbruger?

Du kan føle dig tryg og have tillid til vores produkter, fordi:

– Der er dokumenteret kontrol med fødevaresikkerheden.

Vi her hos Jensens Foods A/S har valgt det bedste, fordi vi synes selv, at vi producere nogle rigtig gode og velsmagende produkter.

Vi har valgt at have et omfattende sporbarhedssystem, som ud over at kunne identificere det lovbestemte ”et skridt frem og et skridt tilbage i fødevarekæden” også kan identificere hvor og hvornår vi bruger de forskellige ingredienser. Alt er registreret elektronisk og batchstyret, det betyder for os at vi på få minutter kan få et fuldt overblik over vores produkter og processer, og få den fulde sporbarhed lige fra indvejet råvare til afsendelse af færdigvarer ud til supermarkedernes terminaler.

Gennem en fælles og effektiv kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, kan vi minimere fejl.

Vi er som alle andre engros slagtere vores eget autorisationsnummer hos fødevarestyrelsen. Denne autorisation tager vi alvorligt og alle vores medarbejdere er dagligt engageret i arbejdet med at sikre at vores produkter lever op til lovgivningen samt interne krav. Vi har en god dialog med vores tilsynsførende, som kommer uanmeldt og kigger os over skulderne.
Kvalitetsafdelingen

Struer Oktober 2019